Visie

Prehistory Alive (Worldwide)


PAW's visie is opgedeeld in vier delen, welke samen één geheel vormen. De rode draad is:

''Educatie door communicatie, beleven en herleven.''

Het vergroten van de kennis over de prehistorie door dit te verspreiden over en door de wereld. Door verhalen en attributen mee te nemen en te laten zien aan mensen, kunnen we hen de prehistorie op z'n best laten beleven. Zowel van Nederland als daarbuiten.

''Elk land heeft zijn eigen historie, en toch hebben we zo veel overeenkomsten!''


Re-enactment
Onze passie; het beleven en naspelen van de prehistorie. Dit doen we vanwege het plezier, maar ook om mensen te laten zien wat de prehistorie inhoudt. We willen mensen een tool geven om zelf in de huid te kruipen van hun voorouders en weer een basis te geven van overleven. We willen laten zien hoe moeilijk en anders het was in de prehistorie.

''Respect opbrengen voor onze voorouders, en het leven dat we nu mogen leven.''

Samenwerking met individuen en groepen
Een basis netwerk zijn die het fundament is voor alle prehistoriërs van over de hele wereld. We willen deze mensen met elkaar samen brengen zodat we van elkaar kunnen leren en dit weer over kunnen brengen aan de volgende generaties.

''Samen sta je sterker!''

Groep
Het creëren van een re-enactment groep. Zo veel mogelijk mensen met verschillende vaardigheden bijeen brengen, zodat we als geheel ook naar een bestemming kunnen en daar van elkaar kunnen leren.

''Wanneer je het bij jezelf houdt, komt het niet verder. Maar in een groep ben je een rots met kennis, die zich niet laat verplaatsen.''

Verkoop
Door verkoop van replica’s, re-enactment materie en ook kunstvoorwerpen, geven we mensen een kans hun passie ook uit te breiden; alwel in prehistorisch re-enactment of in verzamelingen. Tevens willen we kleinschalige ambachtslieden de kans geven hun waar te verkopen via onze toekomstige preo shop, maar zullen we ook spullen aanschaffen van deze lieden.

''De waardering en het respect terug krijgen voor de ambachtslieden en hun handgemaakte spullen.''

Key points

  • Educatie
  • Vermaak
  • Uitwisseling
  • Kennis
  • Plezier
  • Samenwerking